مدت زمان تست جوشکار

در مورد زمان مورد نیاز جهت تست جوشکار مطلبی ندیده ام که زمان خاصی را الزام نماید ولی در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:مدت زمان روش بودن قوس و رسوب جوش ارتباط مستقیمی با دستورالعمل جوشکاری بستگی دارد چون این مدت زمان با سرعت جوشکاری که یکی از پارامترهای تعیین کننده حرارت ورودی است مرتبط بوده و باید کنترل شود.

در زمان جوشکاری نباید وقفه ایی غیر از مواردمعمول (تعویض الکترود/فیلر ،سنگ زنی و تمیز کاری ،جمع آوری پودر و ...) رخ دهد. زیرا در صورتیکه جوش سرد شود با شروع مجدد جوشکاری یک سیکل حرارتی اضافه به جوش و نواحی اطراف آن تحمیل خواهد شد.

در بعضی از مشخصات فنی قطع جوشکاری تا زمان اتمام حداقل 70درصد جوش مجاز نمی باشد.تاخیر در اعمال Hot Pass مجار نیست.

با توجه به اینکه در تست جوشکار شرایط از قبل محیا گردیده است، اتلاف زمان و  ایجاد وقفه چندان قابل توجیه نمی باشد. در صورتیکه افزایش زمان ناشی از مشکلات تجهیزات باشد تست معتبر نخواهد بود.

با توجه به اینکه جوشکار در شرایط تست قرار دارد و ممکن است استرس داشته باشد بجز موارد تکنیکی (نوع متریال،سرعت جوشکاری و...) نباید از نظر زمان بیش از حد نیاز سختگیری نمود.

/ 0 نظر / 243 بازدید