جوشکاری آلیاژهای کبالت-Dilution و کاهش سختی و مقاومت به سایش.

Welding of Cobalt Alloy & Fe Dilution

آلیاژهای رسوب داده شده کبالت که به منظور افزایش مقاومت به سایش اعمال می گردند در اثر حرارت ناشی از پروسه جوشکاری و Dilution ناشی از آن ،آهن از فلز پایه جذب شده و سختی لایه رسوب داده شده  تا حدود زیادی از دست خواهد رفت. در صورتیکه میزان جذب آهن بدلیل پارامترهای نامناسب جوشکاری افزایش یابد ،کاهش سختی محسوتر بوده و عملا لایه اعمال شده در کاربرد مورد نظر مناسب نخواهد بود.

 

با افزایش دمای سرویس کاری نرخ کاهش سختی در اثر افزایش آهن جذب شده افزایش می یابد. این موضوع در شکل زیر برای آلیاژ Stellite 6 نشان داده شده است.

 

 

با افزایش شدت جریان میزان حرارت ورودی افزایش یافته و در نتیجه آن Dilution و میزان جذب آهن در لایه رسوب داده شده افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است با افزایش تعداد لایه های رسوب این میزان کاهش خواهد یافت. با افزایش میزان آهن سختی و بطبع آن مقاومت به سایش نیز کاهش خواهد یافت.

 

 

لذا پارامترهای جوش باید بگونه ایی تنظیم گردند که Dilution  به حداقل برسد.

منابع :

  • ASM Handbook Vol. 6 : Welding ,Brazing and Soldering
  • ASM Handbook Vol. 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special Purpose Material
  • General Guideline foe Stellite Hard facing
  • Effect of Welding Variables on cracking in Cobalt-Based SMA Hardfacing Deposits, By Shaples & Gooch,72nd Annual AWS Meeting

 

 لینک های مرتبط وبلاگ:

جوشکاری آلیاژهای کبالت- تاثیر عناصر آلیاژی جوشکاری آلیاژهای کبالت-آشنایی با آلیاژهای کبالت

/ 2 نظر / 209 بازدید
محسن شمس

جالب بود.ممنون

محسن شمس

جالب بود.ممنون