شرایط محیطی جوشکاری بر اساس AWS D1.1

جوشکاری با استفاده از پروسه های GMAW,GTAW,EGE,FCAW-G  نباید در محلی انجام گردد که در معرض وزش باد باشد مگر اینکه محل جوشکاری بنحو مناسبی حفاظت شود. نوع وشکل محافظی که جهت جلوگیری از اثر وزش باد بر جوشکاری استفاده می شود باید بگونه ایی باشد که حداکثر سرعت جوشکاری در مجاورت جوش از 5mile/h (8km/h) بیشتر نشود.

جوشکاری در شرایط زیر نباید انجام گردد.

  • زمانی که دمای کمتر از -20 oC باشد.
  • زمانی که سطحی که جوشکاری بر روی آن انجام می گردد خیس بوده یا اینکه در معرض باران یا برف باشد.
  • سرعت وزش باد بالا باشد.
  • زمانی که جوشکاران در شرایط نامناسبی قرار داشته باشند.

 

در موارد بالا منظور از دماهای ذکر شده دمای محیط اطراف محلی که جوشکاری انجام می گردد نیست بلکه منظور دمای نواحی مجاور جوش می باشد. بعنوان مثال ممکن است دمای محلی که جوشکاری در آن صورت می گیرد در حدود -20oC باشد اما آن قسمت از استراکچر یا محیطی که جهت محافظت از جوش (Shelter) در نظر گرفته شده است با استفاده از سیستم های حرارتی دمای بالاتر و مناسبی داشته باشد.

/ 0 نظر / 83 بازدید